WYKŁADOWCY » Waldemar Zdrojewski

Waldemar Zdrojewski urodził się w 1963 roku w Łodzi.

Absolwent Warszawskiej Szkoły Fotografii oraz Studium Form Fotograficznych przy Fotoklubie Rzeczpospolitej. Wykładowca fotografii w Laboratorium Reportażu oraz na studiach dziennych magisterskich z zakresu dokumentalistyki w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Autor szeregu wystaw: "Wszędzie nigdzie", "Bazarowo", "Moja Tarczyńska", "Ludzie miejsca klimaty", "Dzień po...". Założyciel Galerii Obserwacja.

Copyright © 2015 - 2019 Laboratorium Reportażu