PRZEDMIOTY » Sztuka realizacji dźwięku

Program przedmiotu obejmuje: praktyczne posługiwanie się mikrofonem, planami dźwiękowymi, kończąc na realizacji własnego nagrania – od pomysłu na audycję, do skończonego dzieła – w pierwszym semestrze etiuda dźwiękowa, w drugim – na stopień – własny utwór dokumentalny.

Studenci wspólnie z prowadzącym przesłuchują nagrania, uczą się montażu i zgrania form dokumentalnych przy pomocy komputera.

Zdobyte  umiejętności:

  • dokonanie samodzielnej oceny jakości nagrań – własnych i kolegów
  • samodzielna realizacja własnych projektów
Copyright © 2015 - 2019 Laboratorium Reportażu