PRZEDMIOTY » Reportaż Prasowy

Celem zajęć jest wprowadzenie uczestników w specyfikę gatunku jakim jest reportaż. Proces ten obejmuje całościowe ujęcie modelu masowego komunikowania. Omawiamy więc:

  • Nadawcę- reportera. Jego samoświadomość, predyspozycje, procesy twórcze, jego środowisko, grupę odniesienia i specyficzny styl życia. Tu również przekazujemy podstawy historii gatunku i jego głównych najwybitniejszych przedstawicieli.
  • Przekaz - tu ma miejsce przekazanie podstaw praktycznej i warsztatowej nauki reportażu a mianowicie problemy: tematu, techniki i sposobów zbierania materiałów oraz konstrukcji tekstu.
  • Odbiorca-ostatni etap to problem zdefiniowania czytelnika, słuchacza, widza  - adresatów przekazu. - Problem samoświadomości i światopoglądu piszącego.

Uczestnicy seminarium piszą reportaż na własny i zlecony temat. Prace omawiane są z prowadzącym zajęcia. Prowadzący zaznajamia też uczestników seminarium z własnymi, bieżącymi pracami z zakresu reportażu.

Copyright © 2015 - 2019 Laboratorium Reportażu