PRZEDMIOTY » Opowiadanie I Dialog

Celem zajęć jest wprowadzenie uczestników w specyfikę przetwarzania problematyki i realiów współczesności, a także egzystencjalnych doświadczeń osobistych w utwory mające cechy prozy artystycznej – opowiadanie, esej, powieść, ze szczególnym uwzględnieniem  naciskiem na formę krótkiego opowiadania.

Uczestnicy seminarium piszą prace na proponowane przez siebie tematy – prace omawiane są na zajęciach seminaryjnych, w ramach dyskusji z uczestnikami zajęć, którzy też te prace czytają. Jako materiał przykładowy  i porównawczy służą  teksty prozatorskie polskie i tłumaczone, współczesne i historyczne .  Analiza prac studenckich i tekstów przykładowych obejmuje szeroki zakres problemów – od sprawa piękna i skuteczności języka, przez poszukiwania stylistyczne, zasady  budowania postaci, fabuły i przedstawiania konfliktów, aż po zagadnienia etyki pisarskiej,  odpowiedzialności twórcy wobec czytelnika, sposobów docierania do rynku czytelniczego, współpracy z czasopismami, kontaktów z wydawcami . Tematami seminarium bywają też problemy psychologii pracy twórczej, znaczenia samoświadomości i wykorzystania introspekcji, budowy własnego warsztatu pisarskiego, archiwum,

Copyright © 2015 - 2019 Laboratorium Reportażu