PUBLIKACJE » Marek Miller

 

Książka "Papież i Generał". Wydawca: NCKoraz Rosikon Press, autor: Marek Miller.

Książka "Papież i Generał" to próba rekonstrukcji tajemniczego, przełomowego spotkania Papieża Jana Pawła II i Generała Jaruzelskiego na Wawelu w 1983r.

Jest to próba odpowiedzi na pytanie na ile można zbliżyć się do Historii, która działa się za naszego życia i co może z tego wynikać?

Jest to również mini podręcznik reportażu badający potencjalne możliwości gatunku – między innymi poprzez komiks dokumentalny.

Oraz próba rekonstrukcji najnowszej historii Polski dla młodych ludzi, dla wszystkich, którzy chcą zrozumieć świat i mieć wpływ na jego przyszłość.


 

Cała Warszawa z Markiem Millerem opowiada dzieje Bazaru Różyckiego

Czas trwania konkursu: 01.06-30.09.2015

Nagroda główna: 20 tysięcy złotych

Szczegóły na: www.bazar-rozyckiego.pl

Czy miasto, jego mieszkańcy, mogą stworzyć zbiorową powieść?

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w eksperymencie, w próbie odpowiedzi na to pytanie. Dlatego ogłaszamy konkurs na wspomnienia, relacje, zdjęcia dotyczące Bazaru.

Już od ponad 10 lat Laboratorium Reportażu Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego zbiera do tych dziejów materiały. Inspiratorem tematu był nasz przyjaciel i wykładowca Laboratorium Reportażu Marek Nowakowski. Autorem powieści, jej dyrygentem, reżyserem jest Marek Miller – reporter, założyciel Laboratorium. Relacje bezpośrednich świadków i uczestników wydarzeń zbierali studenci oraz uczniowie praskich liceów.

W grudniu 2014 r. dzięki dofinansowaniu z Narodowego Centrum Kultury powstał pierwszy multimedialny szkic powieści. Można się z nim zapoznać na stronach: www.bazar-rozyckiego.pl Tam również zamieszczamy obowiązujący uczestników konkursu Regulamin. Konkurs ma być kolejnym etapem poszukiwania materiału do ostatecznej wersji powieści. Chcemy w ten sposób pozyskać dokumentację której nie mamy i do której nie bylibyśmy w stanie dotrzeć, a może nawet sobie wyobrazić, że taka istnieje. Stąd prośba aby każdy przystępujący do konkursu zapoznał się z jej pierwszym szkicem, by nie powtarzać tego, co już mamy.

Wydanie książki stanie się ukoronowaniem konkursu, a jednocześnie bazą scenariusza do przyszłego Multiplastikonu – obiektu, w którym środkami filmowymi opowiemy naszą powieść. Mamy nadzieję, że obiekt ten znajdzie się na terenie przyszłego, zrewitalizowanego już Bazaru, stanie się jego atrakcją turystyczną i miejscem edukacji młodego pokolenia. Wierząc, że Bazar to nasze istotne korzenie, ważny temat, zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie. Mamy również nadzieję, że nagroda główna pomoże Państwu podjąć decyzję, a sam konkurs przyczyni się do tego, że na Bazar Różyckiego wróci życie.

Konkurs dofinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Ojczysty – dodaj do ulubionych

Patronat honorowy: Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy

Partnerzy projektu: Patron główny – Port Praski


Muzeum Warszawskiej Pragi, oddział Muzeum Warszawy; kwartalnik opinii „Nowe Media”; internetowy tygodnik opinii „Wszystko co najważniejsze”,

Patronat medialny: Tygodnik Angora, Wydawnictwo Czarne, Stolica, Radio Kampus, Fundacja Promocji M. ST. Warszawy, Nowa Gazeta Praska

P. S. Po skontaktowaniu się z nami – tel. 505 181 476 można, w ramach promocji projektu, skorzystać z fragmentów powieści „Dzieje Bazaru Różyckiego” zamieszczonych na stronie: www.bazar-rozyckiego.pl

Copyright © 2015 - 2019 Laboratorium Reportażu