WYKŁADOWCY » Janina Jankowska

JANINA JANKOWSKA-Urodziła się 1 maja 1939r. Jest dziennikarką i reporterką radiową.

W Polskim Radiu pracuje od 1961r. Początkowo jako redaktor działu oświatowego, a od 1973r. W redakcji Reportaży Literackich. Pracę tę otrzymała dzięki reportażowi „Mam dopiero 21 lat” ( o procesie młodych ludzi zakończony karą śmierci), który otrzymał I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie na reportaż.

Od 1976r. Jest współpracowniczką prasy niezależnej - „Biuletynu informacyjnego”. W Sierpniu 1980r. Wbrew zakazom kierownictwa Polskiego Radia pojechała na Wybrzeże dokumentować Strajk w Stoczni Gdańskiej, co zaowocowało reportażem „Polski Sierpień”.

Od 1981r. Była Członkiem redakcji Reportaży Literackich Polskiego Radia, jednocześnie będąc reporterką Radiowęzłów Zakładowych Radia Solidarność Regionu Mazowsze, rejestrując zakazane przez cenzurę i audycje na kasetach magnetofonowych, odtwarzane w zakładach pracy. W stanie wojennym od lutego dp sierpnia 1982r. Była internowana w Olszynce Grochowskiej i Gołdapii, została usunięta z pracy w Polskim Radiu.

Po uwolnieniu współtworzyła podziemną Oficynę Fonografoczną NOWA, realizowała z Markiem Mędrzejewskim reportaże i audycje radiowe rozpowszechniane w tzw. Drugim obiegu, była publicystką „Tygodnika Mazowsze”. W 1984r. Została aresztowana i osadzona w więzieniu mokotowskim „Za budzenie niepokojów społecznych”.

W roku 1989 była uczestniczką obrad Okrągłego Stołu w podstoliku prasowym, następnie była szefem zespołu dziennikarskiego przygotowującego kampanię wyborczą w Polskim Radiu kandydatom Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w wyborach 1989r.

Od 1990r. Jest organizatorką i kierownikiem programowym corocznych seminariów reportażu w Kazimierzu n/Wisłą, połączonych z konkursami.

Jest założycielką i kierownikiem Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia (1998-2004)

Powołała do życia Konkurs Stypendialny im. Jacka Stwory dla młodych twórców i studentów dziennikarstwa.

Była członkiem międzynarodowej sekcji dokumentalistów radiowych EBU (1999-2003), członkiem jury międzynarodowego festiwalu Prix Italia, Premios Ondas, Prix Europa.

Przez dwie kadencje była Przewodniczącą Rady Programowej Polskiego Radia SA (1994-2002).

Nagrody:

1981 – Prix Italia w kategorii „Dokument” za reportaż „Polski Sierpień”

1984 – Polcul – Nagroda Komisji Kultury NSZZ Solidarność (w podziemiu)

1984 – nagroda Niezależnych Dziennikarzy i. Bolesława Prusa (w podziemiu)

1989 – Złoty Mikrofon

1994 – I nagroda na Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu za reportaż pt.””Wyrok”

1998 – Premio Ondas – jedna z trzech głównych nagród za reportaż „Powódź wszystkic Polaków”

1998 – Prix Europa – wyróżnienie w kategorii Market Place of Ideas za koncepcję Konkursu stypendialnego im. Jacka Stwory dla młodych twórców

1998 – II nagroda Światowego Forum Mediów Polonijnych za reportaż „To jest mój kraj”

2005 – Grand Press w kategorii reportazu radiowego za reportaż „Wojna legend czyli zaduma nad życiem Anny Walentynowicz”.

Copyright © 2015 - 2019 Laboratorium Reportażu