PRZEDMIOTY » Fotoreportaż

W trakcie wykładu, dzięki prezentacjom multimedialnym, studenci będą mogli zapoznać się z kluczowymi postaciami historii fotografii dokumentalnej i reportażowej. Zaprezentowane i omówione zostaną podstawowe definicje fotografii. W oparciu o przykłady prac fotografów, będą prowadzone poszukiwania różnic i przenikania się dokumentu oraz  reportażu.

Przeprowadzona zostanie retrospektywna analiza twórczości wielkich fotografów. W oparciu o wybrane fotografie, studenci będą mogli przeanalizować w jakim środowisku i z jakich powodów czy w jakim celu tworzyli czołowi przedstawiciele fotografii dokumentalnej i reportażowej; jak pracowali, jaki mieli warsztat i jak wpłynęli na życie społeczne i kulturalne.

Na podstawie fotografii przyniesionych przez studentów, przeprowadzana będzie analiza i dokonywany podział zdjęć pod katem rożnych kryteriów. Nauka analitycznego i krytycznego spojrzenia na poszczególne prace oraz – w oparciu o uprzednio zaprezentowane definicje – sztuki dokonywania wyboru. Przy okazji prezentacji wybranych zdjęć, poruszona zostanie kwestia doboru tematu i etyki zawodowej.

Podjęte będą próby interpretacji poszczególnych zdjęć jako prac niezależnych i w kontekście materiałów pisanych. Dokonywana będzie analiza wzajemnego przenikania się dokumentu i reportażu na podstawie zdjęć z festiwali, wystaw i archiwów. Wspólne ćwiczenia będą oscylować wokół pytania czy wszystko może być dokumentem, gdzie kończy się rzeczywistość a zaczyna kreacja.

Copyright © 2015 - 2019 Laboratorium Reportażu