PRZEDMIOTY » Dokument Radiowy

Na przykładzie reportażu  student zapoznaje się z  pełnym obrazem funkcjonowania przekazu radiowego,  które może być dziełem sztuki, produktem handlowym,  bywa też  instrumentem propagandy.  Medium radiowe  daje ogromne w tym zakresie możliwości. Na tym tle chciałabym pokazać, kiedy dźwięk staje się tworzywem, a radio  miejscem kreacji artystycznej. Poprzez słuchanie starannie  wybranych prac z historii polskiego i światowego reportażu i dokumentu radiowego student poznaje strukturę reportażu,  zasady budowania dramaturgii radiowej, funkcję muzyki i innych środków wyrazu podporządkowanych autorskiemu przesłaniu.  Jakie bywają  pułapki? Zajęcia mają na celu dać podstawową wiedzę o prawach rządzących tym  medium    i dają okazję do samodzielnych prób  świadomego posługiwania się tworzywem i środkami radiowymi.  Dwa etapy.  Praca nad reportażem zbiorowym - uczenie się pracy zespołowej.

Drugi etap  samodzielna praca autorska.

Copyright © 2015 - 2019 Laboratorium Reportażu